Odborné publikácie

Pre zvýšenie informovanosti o kreatívnom priemysle budú vydávané odborné publikácie a materiály.

Odborné publikácie budú na ročnej báze poskytovať informácie o východiskách kreatívnej ekonomiky, budú mapovať aktuálny stav kreatívneho priemyslu na Slovensku i v Európskom kontexte.

Budú tiež poskytovať komplexný pohľad na problematiku kreatívneho priemyslu v oblastiach definovaných národným projektom (architektúra, reklama a marketing, dizajn a módny dizajn, IKT - programovanie) a to aj na základe dát a aktuálnych informácií o uvedených oblastiach kreatívneho priemyslu získaných v procese implementácie národného projektu.

Súčasťou publikácií budú tiež výstupy z prieskumov realizovaných vlastnými kapacitami ako aj dodávateľsky, pričom respondenti budú z oblasti kreatívneho priemyslu s rozvrstvením s ohľadom na regióny, sektory a pod.

Na stiahnutie:
  • Priebežne sa bude dopĺňať