Podujatia

Kreatívci, spojte sa s nami online, zistite viac a diskutujte na témy, ktoré Vás zaujímajú! V tomto roku sme pre Vás pripravili videokonferencie s názvom GALÉRIA REALIZÁTOROV a KREATÍVNE VOUCHERE národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich obsahom budú informácie a usmernenia pre všetkých budúcich oprávnených realizátorov. Stačí si vybrať jeden zo zverejnených termínov, vyplniť žiadosť a prihlásiť sa na podujatie priamo z pohodlia domova či kancelárie. Účasť je bezplatná.

Prehľad plánovaných videokonferencií

Dátum konania Trvanie videokonferencie Hosť vo videokonferencii
10.12.201810:00 – 13:00Kamil Aujesky
10.12.201814:00 – 17:00Kamil Aujesky
11.12.201816:30 – 19:30doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
17.12.201813:00 – 16:00Ing. arch. Kornel Kobák
17.12.201816:30 – 19:30PhDr. Ľubica Pavlovičová
18.12.201810:00 – 13:00RnDr. Igor Serváček

Na technické pripájanie sa účastníkov do videokonferencie je určených vždy 15 minút pred jej plánovaným začiatkom.

VIDEOKONFERENCIA: GALÉRIA REALIZÁTOROV a KREATÍVNE VOUCHERE národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Prečo sa oplatí prihlásiť a čo Vás čaká?

Architekti, dizajnéri, programátori a marketéri – pripravili sme pre Vás online videokonferencie, kde sa okrem iného dozviete:

 1. ako sa stať súčasťou Galérie realizátorov,
 2. prečo je pôsobenie v Galérii realizátorov dôležitou súčasťou systému poskytovania kreatívnych voucherov,
 3. ďalšie informácie a usmernenia, ktoré súvisia s vytvorením si nového alebo aktualizáciou existujúceho obchodného modelu, prostredníctvom Galérie realizátorov.
PROGRAM VIDEOKONFERENCIE:
Časť Obsah Forma Trvanie
1 Predstavenie pozície kreatívca a systému poskytovania kreatívnych voucherov v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku Osobná prezentácia 10 min.
2 Prínosy členstva v Galérii realizátorov pre zúčastnených kreatívcov – priestor na zmenu vlastného obchodného modelu Odborná informačná diskusia zúčastnených hostí na danú tému. 20 min.
3 Ako sa stať oprávneným realizátorom, zverejneným v Galérii realizátorov – čo treba spĺňať a ako postupovať Usmernenia poskytnuté prítomnými odbornými hosťami (navigácia na www.vytvor.me) 20 min.
4 Ako sa stať oprávneným realizátorom, zverejneným v Galérii realizátorov – ako to ovplyvní môj obchodný model a ako to môžem komunikovať smerom k mojim klientom Priestor pre on-line kladené otázky účastníkov podujatia na danú tému. Formou usmernení odpovedajú zúčastnení odborní hostia. 50 min. ( + 10 min. rezerva)
5 Esencia know-how k obchodným modelom Moderátorské premostenie na tému obchodných modelov všeobecne a vstupná informačná videoprezentácia. (k dispozícii aj na stiahnutie) 10 min.
6 Zmysel a miesto vytvárania si obchodných modelov v kreatívnom priemysle (teória / prax) Odborná informačná diskusia zúčastnených hostí na danú tému. 20 min.
7 Vytvorenie nového, resp. up-date existujúceho obchodného modelu kreatívca – ako postupovať Priestor pre on-line kladené otázky účastníkov podujatia na danú tému. Formou usmernení odpovedajú zúčastnení odborní hostia. 50 min. ( - 10 min. rezerva)

PRIHLÁSENIE:

Na videokonferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru. Následne Vás, prostredníctvom e-mailu bude kontaktovať projektový tím a budú Vám doručené inštrukcie k ďalšiemu postupu.


Zaregistrujte sa


KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na kreativnepodujatia@siea.gov.sk. Tešíme sa na Vás!


Odborné podujatia sa realizujú v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Podaktivity A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK. Kód projektu ITMS2014+ 313000J874.

Žiadosť o účasť na videokonferencii NP PRKP

Ďakujeme za vyplnenie základných údajov v rámci registrácie na videokonferenciu.
Po ich skontrolovaní Vás budeme kontaktovať.

Nastala chyba. Skúste akciu opakovať neskôr.

  Informácie o videokonferencii ?

  Názov videokonferencie
  Termín videokonferencie

  Základné údaje žiadateľa

  ?
  ?

  MSP je prevádzkovaný osobou/osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín ?

  Odvetvie kreatívneho priemyslu ?

  Účastník:

  ?

  Poverený štatutárny zástupca - osoba oprávnená konať v mene žiadateľa vo vzťahu k NP PRKP

  ?

  Podujatia organizujeme v odvetviach

  architektúra

  programovanie
  IKT

  dizajn

  reklama
  marketing