Kreatívne vouchere

Získajte voucher a posuňte váš biznis vpred!

Malí a strední podnikatelia, využite šancu a získajte pre váš biznis to, na čo vám chýba rozpočet, alebo tvorivý potenciál!


Subjekty, pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, vám môžu poskytnúť svoje služby a/alebo vytvoriť pre vás diela, na ktoré je možné získať podporu, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50% vašich nákladov. Maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve.

Načo sa dá kreatívny voucher použiť?

Vybrať si môžete zo štyroch odvetví kreatívneho priemyslu:
  • architektúra
  • dizajn
  • reklama a marketing
  • IKT – počítačové programovanie,

Pozrite si Zoznam oprávnených činností.

Dokumenty pre príjemcu pomoci – preplatenie kreatívneho voucheru

SIEA ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 - Schéma DM – 1/2018 vydala dňa 05.11.2018 Usmernenie č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, ktorej súčasťou je zmena Príručky pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku verzia 01.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
  • text Zmluvy o poskytnutí KV;
  • text Príručky pre príjemcu;
  • Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera

Usmernením č. 1 SIEA mení Zmluvu o poskytnutí KV a Príručku pre príjemcu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia kreatívneho vouchera v zmysle pôvodnej výzvy.

Plné znenie usmernenia USMERNENIE k Zmluve KV a Príručke pre príjemcu KV pre výzvy KV_2018

Všetky aktualizácie dokumentov si môžete v sledovaní zmien TU.

Kto môže požiadať o kreatívny voucher?

Všetky malé a stredné podniky, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú v nej podnikateľskú činnosť.

žiadateľ

Kto zrealizuje vybranú službu/ dielo?

Subjekty, pôsobiace vo vybraných odvetviach kreatívneho priemyslu, zaregistrované a zverejnené v Galérii realizátorov.

realizátor