Kontakt

Konzultačné centrá

Pre vašu informovanosť budú vytvorené 2 regionálne konzultačné centrá umiestnené v Bratislave a v Košiciach.

Čo sa dozviete v konzultačných centrách?

  • Aktuálne informácie o aktivitách projektu a pripravovaných podujatiach
  • Informácie o možnostiach podpory poskytovanej národným projektom

Pre koho sú konzultačné centrá určené?

  • Pre všetky malé a stredné podniky (MSP) z určených odvetví kreatívneho priemyslu

architektúra

programovanie
IKT

dizajn

reklama
marketing

Potrebujete pomôcť s vašou žiadosťou?

Kontaktujte našich administrátorov v čase od 9:00 hod. – 15:00 hod.

Mgr. Andrea Štuková
  +421 918 858 489
Kontakt pre Realizátorov – subjekty KP:
  vytvorme@siea.gov.sk
Kontakt pre Žiadateľov – MSP:
  kreativnevouchre@siea.gov.sk
Ing. Anna Giertlová
  +421 907 125 987
Kontakt pre Realizátorov – subjekty KP:
  vytvorme@siea.gov.sk
Kontakt pre Žiadateľov – MSP:
  kreativnevouchre@siea.gov.sk