Aktuality

08.10.2018

Pozvánka na semináre o tvorbe nových obchodných modelov v odvetví architektúra

Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra je témou série seminárov, ktoré sa uskutočnia v priebehu jesene v 11 mestách. Podujatia organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

„Architektúra je jedným zo štyroch podporovaných kreatívnych odvetví, ktoré majú perspektívu zvyšovať ekonomické zhodnotenie svojich výsledkov a potenciál posilniť slovenskú ekonomiku. Na seminároch budú mať začínajúci, ale aj skúsení architekti možnosť pozrieť sa na podnikateľské príležitosti z inej strany a inšpirovať sa, ako prehodnotiť podstatné prvky, ktoré vplývajú na úspech podnikania v tomto odvetví,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Sériu seminárov pripravuje SIEA v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Hlavné prezentácie sa budú týkať ekonomickej teórie obchodných modelov a fungujúcich obchodných modelov v architektúre. Prvé zo seminárov sa uskutočnia 15.10.2018 v Žiline a 16.10.2018 v Banskej Bystrici. Špeciálnym hosťom, ktorý priblíži svoje skúsenosti s podnikaním v tomto regióne, bude architekt Ilia Skoček ml.

Ďalšie podujatia sa uskutočnia v priebehu novembra a decembra 2018 v Poprade, Prešove, Košiciach, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Nitre, Komárne, Bratislave a v Trnave.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Výskum a inovácie. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Podujatia sú určené predovšetkým pre architektov, ale môžu sa ich zúčastniť aj záujemcovia pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Vstup na semináre je bezplatný. Registrácia vopred je nutná.

Žiadosť o účasť na podujatí aj s povinnými prílohami je zverejnená na stránke projektu www.vytvor.me. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle +421 907 866 128, prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.
17.09.2018

Hľadáme kreatívcov - programátorov

Staňte sa členom odbornej pracovnej skupiny v rámci národného projektu Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku a prispejte svojimi odbornými radami k úspešnému dosiahnutiu jeho cieľov.

Koho hľadáme?
Odborníkov z odvetvia kreatívneho priemyslu: IKT – programovanie

Kritériá:
 • vysokoškolské vzdelanie – min. II stupeň a 5 ročná prax v uvedenom odvetví
Čo bude vašou úlohou?
Členstvom v odbornej pracovnej skupine prispejte ku zvýšeniu odbornosti a profesionality implementácie národného projektu.

Vašou úlohou bude najmä:
 • obsahová supervízia nad jednotlivými procesmi a výstupmi projektu,
 • pomoc pri identifikovaní tzv. best practices jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu,
 • hodnotenie mediálnych kampaní a optimalizácia ich mediálneho nasadenia,
 • korekcia obsahu audiovizuálnych diel,
 • participácia pri profilácii obsahu publikácií.
Napíšte nám: vytvorme@siea.gov.sk
Predmet emailu: Členstvo v pracovnej skupine
Prosím uveďte krátku informáciu o vás/vašej firme.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!
30.08.2018

Podnikatelia môžu oddnes žiadať o kreatívne vouchere na služby dizajnérov

Malí a strední podnikatelia môžu oddnes požiadať o kreatívny voucher na služby dizajnérov. Záujemcovia o podporu z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa môžu registrovať elektronicky prostredníctvom stránky www.vytvor.me.

Vouchere, ktoré pokryjú 50 % nákladov na služby dizajnérov, môžu podnikatelia využiť do 31. januára 2019.

„Dobrý dizajn je hodnota, ktorá predáva, no za nevyhnutnosť ho považuje zatiaľ málo slovenských podnikov. Kreatívne vouchere to môžu zmeniť. Dizajnéri majú teraz príležitosť ukázať, ako zásadne vedia podnikateľom pomôcť,“ uviedol Stanislav Jurikovič zo SIEA.

Na prvú výzvu v odvetví dizajn je vyčlenených 500 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

Registrovať sa možno počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom, alebo firemnej identity, si podnikateľ vyberie jeden z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Aktuálne je zverejnených približne 75 profilov realizátorov, viac ako sto ďalších už požiadalo o registráciu.

Otvorená už bola registrácia žiadostí o vouchere na služby architektov s maximálnou hodnotou vouchera 10 000 €. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v odvetviach programovanie a tiež reklama a marketing. Rovnako ako pri dizajne aj v týchto odvetviach bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je súčasťou národného projektu SIEA „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. V rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

23.08.2018

Registrácia kreatívnych voucherov na služby architektov je otvorená

Od dnes sa môžu záujemcovia o vouchere na služby architektov zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.vytvor.me. Vouchere, ktoré im pokryjú 50 % nákladov na služby, je možné využiť najneskôr do 31. januára 2018.

Na prvú výzvu v odvetví architektúra je vyčlenených 1 000 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Pri registrácii si podnikateľ vyberá, či podá žiadosť do prvého kola hodnotenia s termínom ukončenia realizácie svojho projektu do 31. októbra 2018 alebo do druhého kola s termínom ukončenia do 31. januára 2019.

Registrovať sa možno počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Po podpise zmluvy o spolupráci so SIEA bude ich profil zverejnený v Galérii realizátorov na stránke projektu. Ak dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou nie je v zozname, o zápis musí požiadať najneskôr do piatich dní odvtedy, čo podnikateľ predloží žiadosť o kreatívny voucher. Aktuálne je v galérii zverejnených približne 50 profilov realizátorov, viac ako sto ďalších už požiadalo o registráciu.

Zverejnené sú už aj podmienky poskytovania voucherov na služby dizajnérov, registrácia voucherov v tomto odvetví bude spustená 30. augusta 2018. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v odvetviach programovanie a tiež reklama a marketing. Rovnako ako pri dizajne aj v týchto odvetviach bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je súčasťou národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. V rámci projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

21.08.2018

Na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 €

O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 € pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 21. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej je na kreatívne vouchere v odvetví dizajnu k dispozícii 500 000 €. Pomoc je súčasťou národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Prostriedky sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

„Podniky môžu vouchere použiť na zabezpečenie dizajnu svojich výrobkov a služieb, ale napríklad aj dizajnu prevádzkových priestorov, výrobných zariadení, loga či pracovných odevov. Podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom, alebo firemnej identity, si podnikateľ vyberie jeden z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Výber dodávateľa kreatívnej služby treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher.

Ďalšie podmienky sú podobné ako vo výzve k voucherom na služby architektov, ktoré zverejnila SIEA pred týždňom. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Aj pri dizajne platí, že podnikateľ si určí, či svoj projekt ukončí do 31. októbra 2018 alebo do 31. januára 2019. Podľa toho bude žiadosť zaradená do prvého alebo druhého kola hodnotenia.

Návod ako postupovať obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke národného projektu www.vytvor.me. Registrovať vouchere na dizajn bude možné od 30. augusta 2018 počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku.

V rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

Na už zverejnenú výzvu na vouchere na služby architektov v maximálnej hodnote 10 000 € bolo vyčlenených 1 000 000 €. Online registrácia záujemcov o vouchere z odvetvia architektúry bude otvorená od 23. augusta 2018. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v ďalších dvoch podporovaných odvetviach, ktorými sú programovanie a tiež reklama a marketing. V oboch prípadoch bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

V roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Vyplýva to z podmienok výziev a usmernenia k prvej výzve, ktoré SIEA vydala. Cieľom je sprístupniť vouchere čo najväčšiemu počtu podnikateľov.

14.08.2018

SIEA zverejnila podmienky, ako môžu podnikatelia využiť kreatívne vouchere na služby architektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v prvom zo štyroch podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu. Podnikatelia sa môžu už teraz pripraviť na predkladanie žiadostí o vouchere, ktoré pokryjú 50 % nákladov za služby architektov.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je súčasťou národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. V rámci projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

Ako prvé boli zverejnené podmienky pre vouchere na služby architektov. Na prvú výzvu je vyčlenených 1 000 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 €. Ako druhá v poradí bude v priebehu niekoľkých dní zverejnená výzva k voucherom na služby dizajnérov s celkovou využiteľnou sumou 500 000 €. Maximálna hodnota vouchera v tomto odvetví je 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Termín na využitie voucherov je limitovaný. Podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či podajú žiadosť do prvého kola hodnotenia s termínom ukončenia realizácie svojho projektu do 31. októbra 2018 alebo do druhého kola s termínom ukončenia do 31. januára 2019.

Okrem samotnej Výzvy na predkladanie žiadosti o voucher, ktorá obsahuje podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera, je na stránke národného projektu www.vytvor.me zverejnená aj príručka pre žiadateľa s podrobným návodom, ako postupovať. „Prvým krokom je výber dodávateľa kreatívnej služby, ktorý treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher. Podnikatelia pri tom využívajú formuláre, ktoré im pomôžu pripraviť cenový prieskum na stanovenie požadovanej hodnoty kreatívneho vouchera,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

K dispozícii sú vzorové formuláre k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky, určené na uľahčenie kalkulácie ceny za služby a diela, ktoré majú byť predmetom podpory, a tiež formuláre k vyhodnoteniu cenových ponúk, ktoré si žiadateľ musí zabezpečiť najmenej od troch potenciálnych dodávateľov. Formuláre sú súčasťou žiadosti o voucher a ich použitie je povinné.

Online registrácia záujemcov o vouchere, týkajúce sa služieb a diel z oblasti architektúry, bude otvorená od 23. augusta 2018. Registrácia pre vouchere týkajúce sa dizajnu bude spustená najneskôr začiatkom septembra 2018. Registrovať sa bude možné na webovej stránke národného projektu počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h.

Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. „Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. S prípravou samotnej žiadosti už podnikateľom pomôžu naši pracovníci, ktorí doplnia údaje z dostupných verejných zdrojov a tiež predbežne overia, či ide o oprávneného žiadateľa a oprávneného realizátora. Takto spracovanú žiadosť pošlú žiadateľovi elektronicky na jej skompletizovanie a finalizáciu,“ vysvetlil S. Jurikovič.Potenciálnych dodávateľov si môžu podnikatelia vybrať z Galérie realizátorov, ktorá je sprístupnená na stránke projektu. V galérii sú už zaregistrovaní prví oprávnení realizátori, ktorí so SIEA podpísali zmluvu o spolupráci. Viac ako sto ďalších potenciálnych dodávateľov kreatívnych služieb už požiadalo o registráciu. Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou nemá v Galérii realizátorov uvedený profil svojej činnosti, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní od predloženia žiadosti o kreatívny voucher. Zoznam oprávnených realizátorov – potenciálnych dodávateľov služieb, ktorí musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok, SIEA priebežne aktualizuje.

V septembri plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v ďalších dvoch podporovaných odvetviach, ktorými sú programovanie a tiež reklama a marketing. V oboch prípadoch bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

19.07.2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Architektonický návrh predajne, dizajn výrobku, logo, webová stránka alebo reklamná kampaň. Podnikatelia môžu kreatívne vouchere použiť na desiatky rôznych činností v štyroch podporovaných odvetviach.

Nová forma pomoci bude k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a  inovácie.

„Kreatívne vouchere pomôžu aj podnikateľom, ktorí profesionálne služby architektov, dizajnérov, programátorov a marketérov doteraz využívali minimálne alebo vôbec. Ak sa spolupráca osvedčí, môže pokračovať aj v budúcnosti. Na vouchere je v projekte vyčlenených 7,5 milióna €. Naším cieľom je podporiť minimálne 1 500 malých a stredných podnikov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

V pilotných výzvach môže byť hodnota voucheru v prípade služieb architektov až do výšky 10 000 €, v ostatných troch odvetviach do 5 000 €. Podnikatelia zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

Kreatívne vouchere sú určené pre podnikateľov, ktorí spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov a podmienky projektu. Základom žiadosti o voucher je opis služby alebo diela a vyhodnotenie troch cenových ponúk od oslovených dodávateľov, ktoré podnikateľ prikladá k žiadosti. Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou ešte nemá zverejnený profil v Galérii realizátorov, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní od predloženia žiadosti o kreatívny voucher.

Výzva na prihlasovanie realizátorov bude zverejnená od 20. júla 2018. Realizátor musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a musí mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti. Pri registrácii vyplní jednoduchý elektronický formulár, po overení a doplnení ďalších údajov s ním SIEA podpíše zmluvu a zverejní jeho profil v galérii. „Galéria sa bude napĺňať a aktualizovať počas celého projektu, ale čím skôr v nej bude dodávateľ kreatívnej služby zverejnený, tým ľahšie ho podnikatelia nájdu a oslovia,“ dodala A. Velická.

Výzvy na predkladanie žiadostí o vouchere v odvetviach architektúra a dizajn budú zverejnené 1. augusta 2018, o vouchere budú môcť podniky žiadať od 13. augusta 2018. Výzvy na predkladanie žiadostí v odvetviach reklama a marketing a tiež  informačno-komunikačné technológie - programovanie SIEA plánuje vyhlásiť v septembri. Do prvého kola hodnotenia v pilotných výzvach budú zaradené žiadosti s termínom ukončenia realizácie do 31. októbra 2018, do druhého kola projekty ukončené do 31.1.2019. Všetky potrebné informácie nájde žiadateľ na stránke www.vytvor.me.

  Ako fungujú kreatívne vouchere
30.05.2018

Staň sa členom odbornej pracovnej skupiny

Kreatívci, pozor!
zapojte sa do odborných pracovných skupín v rámci národného projektu Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku a prispejte svojimi odbornými radami k úspešnému dosiahnutiu jeho cieľov.

Koho hľadáme?

Odborníkov zo štyroch odvetví kreatívneho priemyslu:

architektúra

programovanie
IKT

dizajn

reklama
marketing

Čo bude vašou úlohou?

Staňte sa členom niektorej zo 4 odborných pracovných skupín a prispejte tak ku zvýšeniu odbornosti a profesionality implementácie národného projektu.

Vašou úlohou bude najmä:

 • participácia pri profilácii obsahu publikácií,
 • hodnotenie mediálnych kampaní a optimalizácia ich mediálneho nasadenia,
 • korekcia obsahu audiovizuálnych diel,
 • pomoc pri identifikovaní tzv. best practices jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu,
 • celková obsahová supervízia nad jednotlivými procesmi a výstupmi projektu.

Napíšte nám:

 • vytvorme@siea.gov.sk
 • Predmet emailu: Členstvo v pracovnej skupine
 • Prosím uveďte, v akom odvetví kreatívneho priemyslu pracujete a krátku informáciu o vás/vašej firme.

  Ďakujeme!

Aktuálne dianie môžete sledovať aj na našom profile Vytvor.me na sociálnej sieti Facebook.